ДИСТАНЦІЙНЕ   НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ

 

Всеукраїнська науково-практична веб-конференція з міжнародною участю «Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти», яка відбудеться 29-30 жовтня 2015 року на базі КВНЗ

оригінал листа: http://dnpk.16mb.com/users/files/download2139.html

Комунальний вищий навчальний заклад
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

Інформаційне повідомлення

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції з міжнародною участю «Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти», яка відбудеться
29-30 жовтня 2015 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

 

Напрями роботи конференції:

1.     Розвиток системи природничо-математичної та технологічної освіти: стан, проблеми, перспективи.

2.     Синергетичний підхід до розвитку логічного мислення.

3.     Інформатизація освіти та інформаційний освітній простір: управлінський та науково-методичний аспекти.

4.     Методологічні основи оцінювання та моніторингу якості освіти.

5.     Сучасне навчально-методичне забезпечення природничо-математичної та технологічної освіти.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Форми участі: очна, заочна, дистанційна.

Запрошуються науковці, викладачі, методисти обласних інститутів післядипломної освіти та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, працівників районних (міських) методичних кабінетів, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учителі, працівники системи освіти, усі зацікавлені особи.

Умови участі

До 10 вересня 2015 року необхідно подати на адресу оргкомітету наступні матеріали: заявка, стаття (публікація за рахунок авторів). Матеріали слід подавати на адресу оргкомітету конференції: вул. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, вул. Покришева, 41, м. Херсон, 73034.

Календар конференції

Реєстрація учасників відбуватиметься30 жовтня 2014 року з 8.00. до 10.00 за адресою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, вул. Покришева, 41, м. Херсон, 73034. Тел.: (0552) 37-02-00; т/факс: (0552) 37-05-92, e-mail: suitti.ks@gmail.com, galina123@mail.ru Юзбашева Галина Сергіївна

Пленарне засідання конференції     29.10.15  з 10.00.до 13.00,

Проведення секцій                  30.10.15. з 9.00. до 12. 00.

У рамках конференції пройдуть майстер-класи.

Регламент роботи конференції:

·          доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин;

·          доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин.

·          виступи під час обговорення – до 5 хвилин

Проживання учасників: готель Херсонської академії неперервної освіти

Адреса оргкомітету. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, вул. Покришева, 41, м. Херсон, 73034.

 

Публікація матеріалів

Видання збірника матеріалів конференції планується до початку роботи конференції.

Всі учасники конференції отримають відповідні сертифікати.

Запрошення для участі у конференції будуть надіслані авторам статей індивідуальними листами. Про необхідність такого листа просимо повідомити оргкомітетзаздалегідь.

Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно вимог.

Вимоги до оформлення матеріалів

Стаття обсягом до7 сторінок формату А-4 у одному примірнику (підписаний автором). Копія матеріалів супроводжується файлом на дискеті (диску), сформованим у текстовому редакторі Microsoft Word з дотримання таких вимог:

–         шрифт Time New Roman, кегль – 14 пт, інтервал 1,5, поля зліва – 25мм, справа – 10 мм, зверху і знизу – 20 мм,

–         прізвище, ім’я автора друкуються маленькими літерами у правому верхньому кутку після назви статті,

–         назва статті друкується через два інтервали великими літерами симетрично до тексту по середині,

–         посилання на літературні джерела вказуються у квадратних дужках,

–         в кінці статті список літератури,

–         сторінки нумеруються олівцем.

Бібліографія до рукопису повинна бути складена з дотриманням правил стандартів і старанно вивірена.

До статті додаються повні відомість про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю, місце роботи, посада, адреса).

Структура статті повинна включати наступні елементи:

· постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

· аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковане розв’язання даної проблеми і на які посилається автор;

· формування мети, постановка завдань;

· виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

· висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Заявка учасника

Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції
з міжнародною участю «Інноваційний вимір розвитку
природничо-математичних та технологічних дисциплін»

 

1.  Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________
__________________________________________________________________

2.   Науковий ступінь ________________________________________________
__________________________________________________________________

3.   Учене звання ___________________________________________________

4.   Місце роботи ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.   Посада _________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.   Адреса службова ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7.   Адреса домашня ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8.   Контактні телефони, E-mail _______________________________________
__________________________________________________________________

ПЛАНУЮ (потрібне підкреслити)

Виступити з доповіддю

Виступити з інформацією

Взяти участь як слухач

Обмежитись публікацією

9.   Секція (номер та назва повністю) __________________________________

__________________________________________________________________

Назва доповіді______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Потреба у поселенні (готель чи гуртожиток)__________________________

11. Необхідність у запрошенні ________________________________________

 

__________________                                                                   ___________ Дата заповнення                                                                                                                                        Підпис

Added By Plugin From Parameter - 127735

Рейтинг: 0 Голосов: 0 207 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!