ДИСТАНЦІЙНЕ   НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ

 

16 квітня 2015 р. відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференця «Україна у Другій світовій війні: міфи і реальність» (до 70-річчя перемоги над нацистською Німеччиною)

Український інститут національної памяті

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені К. Д. Ушинського

Інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

         Запрошуємо викладачів, науковців, методистів, аспірантів та студентів, учителів середніх загальноосвітніх закладів взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи і реальність» (до 70-річчя перемоги над нацистською Німеччиною), яка відбудеться 16 квітня 2015 р. на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського за адресою:   м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4. Реєстрація учасників – 16 квітня з 9.00 до 9.45 год. у приміщенні інституту за вказаною адресою. Початок роботи конференції – 10.00 год.

Основні напрями роботи конференції:

·        Військові дії на території України у 1939 -1944 рр.

·        Рух опору в Україні та інших європейських державах у роки Другої світової війни.

·        Нацистський окупаційний режим у країнах Європи.

·        Внесок України у перемогу антигітлерівської коаліції. Баланс втрат і здобутків українців у Другій світовій війні.

·        Роль союзників у перемозі над нацистською Німеччиною.

·        Пам'ять та уроки історії у національно-патріотичному вихованні, консолідації українського народу у боротьбі проти російської агресії.

Перелік напрямів роботи конференції є орієнтовним і відкритим для доповнення.

  Заявки на участь у конференції і тексти виступів приймаються до 03 квітня 2015 р. на електронну адресу кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО імені К. Д. Ушинського 210_k@ukr.net. Матеріали конференції будуть видані окремим збірником та надіслані авторам  за їхніми поштовими адресами.

Друк статей здійснюється за рахунок авторів. Вартість оргвнеску – 100 грн. Оплату просимо здійснювати через відділення чи термінал «Приватбанку» з такою інформацією:

Одержувач: Іваненко Людмила Василівна

Номер картки одержувача: 4149 4377 2840 1744

Сутність платежу: оплата за публікацію

Підстава платежу: приватний переказ від…… (ПІБ)

Копію квитанції про оплату разом із заявкою і текстом виступу надсилати на електронну адресу 210_k@ukr.net.

Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції.

 

           Структура та зміст статті (обсяг до 10 стор.) повинні відповідати тематиці конференції та сучасним вимогам до оформлення згідно з діючими вимогами Державного стандарту.

Вимоги до оформлення статей:

У  правому верхньому кутку сторінки – імя та прізвище автора. Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт жирний), в кінці – список використаної літератури. Під назвою через один інтервал – анотація та ключові слова українською мовою. Після списку використаної літератури – анотація та ключові слова російською мовою.

Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.

Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.

Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ».

Матеріали конференції друкуються в авторській редакції, тому просимо попередньо ретельно відредагувати тексти статей відповідно до сучасної термінології та правопису.

Статті подаються в електронному варіанті в редакторі Word for Windows 2003. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, розміри поля – 20 мм. зверху, знизу, ліворуч і праворуч, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см.

Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна у другій світовій війні: міфи і реальність» (до 70-річчя перемоги над нацистською Німеччиною),

ПІБ (повністю)_____________________________________________________

Науковий ступінь і вчене звання (якщо є)_______________________________

Місце роботи, посада________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково)__________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)__________________________________________

Напрям участі у конференції___________________________________________

Тема доповіді_______________________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити):   Очна     Заочна

         З питань конференції звертатися до оргкомітету: м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4, к. 210, кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, тел. (0462) 678-413, e-mail: 210_k@ukr.net.

 

Оргкомітет конференції

Added By Plugin From Parameter - 127705

Рейтинг: 0 Голосов: 0 145 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!