ДИСТАНЦІЙНЕ   НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (3 грудня 2015 р., м. Суми)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (3 грудня 2015 р., м. Суми)

Оригінал інформаційного листа: http://dnpk.16mb.com/users/files/download2148.html

Міністерство освіти і науки України

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

 

Інформаційне повідомлення

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», яка відбудеться 3 грудня 2015 року у КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Сучасні технології у навчанні та вихованні дітей і підлітків: український та світовий досвід.

2. Теоретичні та практичні основи розвитку інноваційних процесів в професійній освіті: досвід та перспективи.

3. Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної освіти в Україні та в світі.

4. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

5. Розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості в умовах інноваційних змін в освіті.

6. Історія освіти: ретроспективний погляд на інновації в навчально-виховному процесі та управлінні.

7. Культурологічні, етнологічні та філософські засади освітніх інновацій.

8. Управління освітою в сучасному світі та інноваційний розвиток суспільства.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Форма участі: очна, заочна.

Умови участі у конференції: для участі у конференції необхідно подати на адресу оргкомітету такі документи:

1) Заявку для участі у конференції (додаток 1).

2) Квитанцію про сплату оргвнеску та за сертифікат учасника конференції. Орг. внесок здійснювати тільки після отримання підтвердження, що матеріали прийнято до друку.

3) Матеріали: тези до 23 листопада 2015 року (публікація за рахунок оргвнеску в збірнику конференції).

 

Організаційний внесок:

— очна форма участі – 200 грн.

— заочна форма участі – 130 грн.

 

Матеріали подаються в електронному вигляді на електронну адресу: kafpit@gmail.com

 

Вимоги до тез. Тези приймаються до друку українською, російською, англійською або німецькою мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 3–5 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ім’я автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Після назви анотацію англійською мовою (до п’яти рядків) та ключові слова (до п’яти слів). Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Zosymenko_tezykonf.

Наукову статтю (за бажанням) до 3 грудня 2015 року (для авторів без вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата (доктора) наук). Публікація наукових статей передбачається у таких збірниках наукових праць:

– «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах», згідно з Постановою Президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2 (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 4. – С. 8) (Вартість публікацій: 30 гривень за одну сторінку тексту та 25 грн. за пересилку. Платіжні реквізити Класичний приватний університет Філія АБ “Південний”, м. Запоріжжя р/р 26002310022201, ОКПО 19278502, МФО 313753. Кошти надсилати тільки після підтвердження, що наукову статтю прийнято до друку);

– «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 2010 рік, №6), а також включено до Index Copernicus Master List та CEJSH (Вартість публікацій: 30 гривень за одну сторінку тексту та 20 грн. за пересилку. Кошти поштовим переказом: Чистякова Ірина Анатоліївна, кафедра педагогіки, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002. Кошти надсилати тільки після підтвердження, що наукову статтю прийнято до друку).

– у міжнародних наукових періодичних виданнях з педагогіки, психології, філософії та інших наукових напрямів, що індексуються низкою міжнародних наукометричних баз (РІНЦ, Cross Ref (Оксфорд), Open Academic Journals Index, Erih Plus, MIAR та ін.). Робочі мови: англійська та російська. Зразок оформлення статті додається окремим файлом. Стаття повинна бути обсягом від 20 тис. до 30 тис. знаків (з пробілами). Публікація у цих виданнях здійснюється після проведення незалежного рецензування статті, що забезпечується редколегіями журналів та незалежними науковцями-рецензентами. Орієнтовний термін виходу публікації грудень 2015 – червень 2016 р. Вартість публікації складатиме 400-500 грн. Кошти надсилати тільки після підтвердження, що наукову статтю прийнято до друку

Вимоги до оформлення наукових статей у додатку 2, 3, 4. Статті, що не відповідають вимогам Постанови ВАК від 15.01.2003 №7-05/1, не відредаговані, а також  надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. Матеріали, що не внесені до програми,  не повертаються.

 

Оплата участі здійснюється за такими реквізитами:

Кошти поштовим переказом приймає відповідальний секретар оргкомітету конференції Ступаченко Лариса Леонідівна.

Поштова адреса: кафедра педагогіки та інноваційних технологій

КЗ  Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007 Україна

Призначення платежу: ПІБ, участь у конференції Інновації

 

Довідкова інформація для учасників конференції:

1.    Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.

2.    Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.

3.    Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).

4.    Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.

За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за телефоном :

+380501892577  Зосименко Оксана Вікторівна;

+380503647816  Кудінов Дмитро Валерійович;

          або за електронною адресою kafpit@gmail.com

Added By Plugin From Parameter - 127750

Рейтинг: 0 Голосов: 0 557 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!